گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

 
گروه زبان و ادبیات فارسی قدیم‌ترین گروه آموزشی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) است که سابقۀ آن به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی بازمی‌گردد. در دوران پهلوی دوم در قزوین دو مدرسۀ آموزش عالی وجود داشت که پس از انقلاب و در سال 1359 تحت عنوان «مجتمع آموزش عالی دهخدا» با یکدیگر ادغام شدند. اندکی پس از تصویب لایحه تأسیس دانشگاه بین‌المللی اسلامی در دی‌ ماه سال ۱۳۶۲ در  مجلس شورای اسلامی و به تبع آن تشکیل دانشگاه بین‌المللی قدس در شهر قزوین، گروه‌های آموزشی مجتمع آموزش عالی دهخدا به این دانشگاه منتقل گردید و نام آن به دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تغییر یافت. از آغاز تشکیل گروه ادبیات فارسی تا کنون استادان نام‌آور بسیاری با این گروه همکاری آموزشی داشته‌اند و نخبگان علمی و فرهنگی پرشماری در گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) تربیت شده‌اند که هم‌اکنون‌ منشاء خدمات ارزنده‌ای در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجرایی کشور هستند.
مقطع عنوان رشته برنامه جامع سرفصل دروس
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی Text Text
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی محض Text Text
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات تطبیقی Text Text
دکتری زبان و ادبیات فارسی محض Text Text
دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات عرفانی Text Text
رضا چهرقانی
مدیر گروه زیان و ادبیات فارسی
تلفن 1665 3390 (028)
 
میلاد یوسفی
کارشناس گروه  زبان و ادبیات فارسی دانشکده  علوم اجتماعی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق712تلفن:  1681 3390 (280)
تلفن 1665 3390 (028)