گروه آموزشی زبانشناسی  و آزفا

Responsive Image

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​سال ایجاد گروه: 1394
    ​​​​دانش آموزش‌کاوی زبان فارسی، به مطالعه‌ی علمی شیوه‌های یاددهی و یادگیری زبان فارسی می‌پردازد. رشته‌ی آموزش زبان فارسی به‌غیرفارسی‌زبانان نیز در راستای این هدف تأسیس شده است. در نقشه‌ی جامع علمی کشور، یکی از اهداف کلان کشور، ارتقای جایگاه زبان فارسی در بین زبان‌های بین‌المللی است (سند نقشه جامع علمی کشور، ص ٦، بند ٦). با توجه به اهمیت این موضوع، رشته «آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان» در دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در سال١٣٩٤ تأسیس شد. هدف اصلی از تأسیس این دوره، تربیت متخصصان کارآمد برای خدمت در زمینه‌های آموزشی، پژوهشی و کاربردی است. دانش‌آموختگان این دوره می‌توانند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور و دیگر سازمان‌ها در زمینه‌ی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان به ‌فعالیت بپردازند. این دانش-آموختگان با توجه به کسب تخصص‌های لازم در حوزه‌ی آموزش زبان، در صورتی که بر زبان‌های دیگر مسلط باشند، می‌توانند به‌صورت علمی‌تر به آموزش سایر زبان‌ها نیز بپردازند.
  •  
مقطع عنوان رشته برنامه جامع سرفصل دروس
کارشناسی ارشد زبانشناسی همگانی Text Text
کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان Text Text
لیلا گل پور
مدیر گروه زبانشناسی همگانی و آزفا
شماره تلفن دفتر: 33901893
​​​​​​​پست الکترونیک:
زینب اکبرشاهی
کارشناس گروه   زبانشناسی و آزفا 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق708تلفن:  1617 3390 (028)
پست الکترونیک: