معاونت پژوهشی و امور بین‌الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی 


دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در جهت شاخص های جهانی تحقیقات، تلاش دارد تا در بین دانشکده های علوم انسانی ایران رتبه‌‌‌‌‌ای در خور و شایسته کسب نماید. نتایج فعالیت‌‌‌‌‌های تحقیقاتی این دانشکده هرسال ده‌‌‌‌‌ها مقاله در مجلات شناخته شده جهانی منتشر شده و یا در مجامع علمی داخلی و بین المللی ارائه می‌‌‌‌‌گردد. رسالت معاونت پژوهشی دانشکده ساماندهی و گزارش صحیح و به موقع آثار پژوهشی در حوزه علوم انسانی است. برای رسیدن به این مهم، این معاونت اهداف و وظایف ذیل را دنبال می‌‌‌‌‌کند:
 • -    ایجاد و توسعه روابط مؤثر با مراکز علمی، پژوهشی داخل کشور
 • -    ساماندهی و ارتقاء آزمایشگاه‌‌‌‌‌های پژوهشی و گروه‌‌‌‌‌های پژوهشی در دانشکده
 • -    کمک به برگزاری همایش ها و سخنرانی های علمی
 • -    معرفی طرح‌‌‌‌‌ها و برنامه های تحقیقاتی بر اساس اولویت‌‌‌‌‌های موجود در علوم انسانی
 • -    تدوین و جمع‌‌‌‌‌آوری زمینه‌‌‌‌‌های تحقیقاتی و فناوری نو با هم اندیشی اعضای هیأت علمی و تعریف پژوهش‌‌‌‌‌های بین رشته‌‌‌‌‌ای در زمینه‌‌‌‌‌های نوظهور
 • -    به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی درسنامه‌‌‌‌‌ها و سرفصل دروس نظری و عملی موجود در زمینه علوم انسانی از طریق پیشنهاد به اعضای هیأت علمی جوان در قالب اجرای طرح های پژوهشی کوتاه مدت
 • -    تشویق اعضای هیأت علمی در برقراری ارتباط با مراکز پژوهشی و آموزشی علوم پایه داخلی و خارجی و ساماندهی همکاری مشترک با آنها در زمینه اجرای طرح‌‌‌‌‌ها و فعالیت های پژوهشی 
معاونت پژوهشی و امور بین الملل وظایف و ماموریت‌های زیر را در دانشکده ادبیات و علوم انسانی  پیگیری و دنبال می‌کند:
 1. بررسی و تایید درخواست استفاده از اعتبار پژوهشی اعضای هیأت علمی
 2. بررسی، تایید و تشکیل کمیته منتخب امتیازدهی به آثار پژوهشی اعضای هیأت علمی به تفکیک گروه‌های آموزشی
 3. بررسی و تایید درخواست پرداخت هزینه شرکت در همایش های علمی و کارگاههای آموزشی
 4. بررسی و تایید درخواست تشویق مقالات دانشجویان
 5. بررسی و تایید درخواست تاثیر مقاله در ارزیابی نمره پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد
 6. محاسبه امتیازهای پژوهشی اعضای هیأت علمی جهت احراز شرایط راهنمایی رساله دانشجویان دکتری
 7. محاسبه امتیازهای پژوهشی دانشجویان متقاضی آزمون تخصصی دکتری
 8. بررسی و تایید اعتبار علمی فعالیت های پژوهشی مستخرج از تز دانشجویان جهت دفاع و پیش دفاع
خانم سمیه اکبری 
کارشناس پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف،753
تلفن:  1601 3390(028) s.akbari@org.ikiu.ac.ir
خانم منیر اوسطی 
کارشناس پژوهش  و ارتباط با صنعت  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه همکف، اتاق 755
تلفن:  1885 3390 (028
خانم سکینه رمضان پور 
کارشناس کتابخانه  دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی، بخش اداری، طبقه اول، اتاق ---
تلفن:  1659 3390(028) ramezanpoor@org.ikiu.ac.ir
دکتر مهسا رون 
معاون پژوهشی و امور بین‌الملل دانشکده ادبیات و علوم انسانی  امور بین‌الملل
          شماره تماس: 02833901895