درج شده توسط: روابط عمومی

کارگاه «مدخل‌نویسی دانشنامه» و «تصحیح نسخ خطی» در دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد

12 Jun 2024

کد خبر : 6511573

تعداد بازدید : 3403

 به همت  دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و هسته‌ پژوهشی مطالعات فرهنگ و ادبیات ایرانی و با همکاری، انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دو کارگاه «مدخل‌نویسی دانشنامه: مبانی، اصول و شیوه‌ها» و «تصحیح نسخ خطی: مبانی، اصول و شیوه‌ها» را برگزار شد.

دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی و هسته‌ پژوهشی مطالعات فرهنگ و ادبیات ایرانی با همکاری انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ دو کارگاه با عناوین «مدخل‌نویسی دانشنامه: مبانی، اصول و شیوه‌ها» و «تصحیح نسخ خطی: مبانی، اصول و شیوه‌ها» برگزار کردند.

در این جلسه که با حضور دکتر آل بویه، رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار شد در ابتدای جلسه دکتر دالوند، رئیس هسته مطالعات فرهنگ و ادبیات ایرانی، ضمن خوشامدگویی، هسته پژوهشی و فعالیت‌های مرتبط با آن را معرفی و نیز در خصوص  اهمیت این دو کارگاه سخن گفت.

در ادامه در کارگاه اول  ساختار و اجزای مقالات دانشنامه‌ای مطالب جامعی به همراه بررسی نمونه مدخل های دانشنامه ای ارائه شد و پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ در این زمینه اختصاص یافت. 

در کارگاه دوم نیز ابتدا خانم دکتر رون، معاون پژوهشی دانشکده و رییس دفتر ارتباط با فرهنگستان زبان و ادبیات  دربارهٔ فعالیت‌های دفتر گزارشی ارائه داد..

در ادامه خانم معصومه اسدنیا، عضو پیشین گروه تصحیح نسخ خطی فرهنگستان، درباره‌ٔ مقدمات تصحیح متن، شرایط انتخاب نسخ، انواع نسخ، انواع تصحیح و ...  را تشریح کرد.

  پایان جلسه نیز به پرسش و پاسخ اختصاص یافت.

 

افزودن نظرات